Servicevoorwaarden van de website

1. Voorwaarden

Door deze website te bezoeken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van deze website, alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te gebruiken of te bezoeken. De materialen op deze website zijn beschermd door de toepasselijke auteursrecht- en handelsmerkwetgeving.

2. Gebruik Licentie

Er wordt toestemming verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de Chiropractie Boxtel-website te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, slechts tijdelijk beeldmateriaal. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
wijzigen of kopiëren van de materialen;
het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
elke software op de Chiropractie Boxtel-website proberen te decompileren of reverse-engineeren;
verwijder auteursrechten of andere eigendomsvermeldingen van de materialen; of
het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server "spiegelen".
Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment door Chiropractie Boxtel worden beëindigd. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u gedownloade materialen in uw bezit vernietigen, hetzij in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

De materialen op de Chiropractie Boxtel-website worden verstrekt "zoals ze zijn". Chiropractie Boxtel geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten. Verder geeft Chiropractie Boxtel geen garantie of beweringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar internetwebsite of anderszins gerelateerd aan dergelijke materialen of op enige sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal Chiropractie Boxtel of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) voortvloeiend uit het gebruik of onvermogen om de materialen op Chiropractie Boxtel Internet te gebruiken site, zelfs als Chiropractie Boxtel of een Chiropractie Boxtel geautoriseerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan ​​op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen op de Chiropractie Boxtel-website kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Chiropractie Boxtel garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Chiropractie Boxtel kan de inhoud van haar website te allen tijde zonder kennisgeving wijzigen. Chiropractie Boxtel doet echter geen enkele toezegging om de materialen bij te werken.

6. Links

Chiropractie Boxtel heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar internetwebsite beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Chiropractie Boxtel van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden van de site

Chiropractie Boxtel kan deze gebruiksvoorwaarden voor haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze gebruiksvoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke claim met betrekking tot de Chiropractie Boxtel-website valt onder de wetgeving van de staat van de kliniek, ongeacht de conflicterende wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing op het gebruik van een website.